Online Admission and Enrollment Procedure for College & Senior High School


A. SENIOR HIGH SCHOOL LEVEL

a.1 Paraan ng Pagpapatala para sa Incoming Grade 11 at Transferees

1. Kung ikaw ay Incoming Grade 11 o Transferee, mangyaring makipag - ugnayan sa Official Facebook Page - Messenger ng ACTS Computer College. Pindutin o I-Type ang word na GET STARTED.

2. Kuhanan ng picture ang mga sumusunod na requirements at i-send sa Official Facebook Page - Messenger ng ACTS Computer College.

INCOMING GRADE 11

- Grade 10 Report Card (for Incoming Grade 11)
- Form 137
- PSA Birth Certificate
- Certificate of Good Moral Character
- Certification of Grade 10 Completer

FOR TRANSFEREE

- Report Card Issued by the School Last Attended
- PSA Birth Certificate
- Certificate of Good Moral Character
- Certification of Grade 10 Completer

Palala: Para po sa ating kaligtasan lahat, maaaring ipasa ang mga sumusunod na dokumentong kinakailangan sa pag- aaral sa panahon na ang ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ ay tanggalin na sa ating lugar o ako o ang aking magulang ay pinapayagan ng lumabas ng aming tahanan. Pinapayuhan din na ang mga mag-aaral at magulang na sundin ang mga Health Protocols ng IATF, DOH, at LGU, katulad ng pagsusuot ng FACE MASK, FACE SHIELD at iba pa.

3. Makakatanggap po kayo ng message sa ACTS Fanpage/tawag buhat sa ACTS Computer College para sa karagdagang impormasyon at sa inyong katanungan.

Para po sa iba pang mga katanungan, puwede po kayong makipag-ugnayan sa Messenger ng ACTS Fanpage o sa mga Cell No. na ito:
Mobile No: Smart - 09988526488 : Globe - 09178673073

Maraming salamat po, manatili po tayong ligtas at GOD bless po.
Your EDUCATION is your LIFE, Guard it well (Proverbs 4:13b)
a.2 Paraan ng Pagpapatala para sa Grade 11 at Grade 12.

1. Ang Grade 11 at Grade 12 students ay kinakailangan munang makipag - ugnayan sa Official Facebook Page - Messenger ng ACTS Computer College para sa Grades Evaluation.

2. Kapag maayos ng naisagawa ang evaluation ng grades, magpapadala ng isang link at direktang i-click ang link at sagutan ang Enrollment Form sa loob na nasabing link.

3. Makakatanggap ang mag-aaral ng Message of Confirmation mula sa pamunuan ng ACTS Computer College, upang ipabatid na siya ay opisyal ng naka-Enroll.

Para po sa iba pang mga katanungan, puwede po kayong makipag-ugnayan sa Messenger ng ACTS Fanpage o sa mga Cell No. na ito:
Mobile No: Smart - 09988526488 : Globe - 09178673073

Maraming salamat po, manatili po tayong ligtas at GOD bless po.
Your EDUCATION is your LIFE, Guard it well (Proverbs 4:13b)
B. COLLEGE LEVEL

b.1 Paraan ng Pagpapatala para sa Incoming First Year at Transferees sa College.

1. Direktang I-Click ang Link at sagutan ang form sa loob. Please click here

2. Kuhanan ng picture ang mga sumusunod na requirements at i-send sa Official Facebook Page - Messenger ng ACTS Computer College.

INCOMING FIRST YEAR COLLEGE

* Grade 12 Report Card
* Alternative Learning System (ALS) Report Card and Certificate of Eligibility (kung ALS Completer)
* PSA Birth Certificate
* Certificate of Good Moral Character.

FOR TRANSFEREE

* Copy of Grades or Official Transcript of Records
* Honorable Dismissal
* Certificate of Good Moral Character
* PSA Birth Certificate

Paalala: Para po sa ating kaligtasan lahat, maaaring ipasa ang mga orihinal na kopya ng mga nasabing requirements sa panahon na ang ECQ, MECQ, GCQ, at MGCQ ay tanggalin na sa ating lugar o ako o ang aking magulang ay pinapayagan ng lumabas ng aming tahanan. Pinapayuhan din na ang mga mag-aaral at magulang na sundin ang mga Health Protocols ng IATF, DOH, at LGU, katulad ng pagsusuot ng FACE MASK, FACE SHIELD at iba pa.

3. Makakatanggap po kayo ng message sa ACTS Fanpage/tawag buhat sa ACTS Computer College para sa karagdagang impormasyon at sa inyong katanungan.

II. Paraan ng Pagbabayad ng Tuition

1. Ang pagbabayad ng Tuition ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagtungo sa ACTS Computer College sa ibibigay na takdang araw at oras o kaya ay sa pamamagitan ng pagtawag sa mga sumusunod na cell phone number para sa karagdagang impormasyon sa paraan ng pagbabayad.
- Globe- 09178673073
- Smart- 09988526488

2. Kapag kayo ay nakapagbayad na kuhanan ng picture ang resibo ng pinagbayaran/ Deposit slip/Reference number at ipadala sa Official Fb Page Messenger ng ACTS Computer College, kalakip ang inyong kumpletong pangalan, cell phone number at kurso.

3. Ang iyong Resibo ng Tuition at Account Card ay ipapadala sa iyong Personal Facebook Account, isang linggo matapos makumpleto ang paraan ng pagpapatala. Makakatanggap ka ng text upang ipabatid sa iyo na ikaw ay Tanggap na at Opisyal ng naka - Enroll sa ACTS Computer College.

Para po sa iba pang mga katanungan, puwede po kayong makipag-ugnayan sa Messenger ng ACTS Fanpage o sa mga Cell No. na ito:
Mobile No: Smart - 09988526488 : Globe - 09178673073

Maraming salamat po, manatili po tayong ligtas at GOD bless po.
Your EDUCATION is your LIFE, Guard it well (Proverbs 4:13b)
b.2 Paraan ng Pagpapatala para sa mga College Old Students.

1. Ang mag-aaral ay kinakailangan munang makipag - ugnayan sa Official Facebook Page - Messenger ng ACTS Computer College para sa Grades Evaluation.

2. Kapag maayos ng naisagawa ang evaluation ng grades, ipapaalam po sa inyo ang tamang paraan ng pagbabayad ng inyong down-payment para sa inyong Tuition Fee.

3. Ang mag-aaral na nakapag bayad na ay kinakailangan na kuhanan ng picture o i-screen shot ang confirmation katunayan na siya ay bayad na, ipadala ito sa Official Facebook Page - Messenger ng ACTS Computer College.

4. Kapag ito ay natanggap na ng ACTS Computer College, magpapadala ng isang Link at direktang I- Click ang Link at sagutan ang Enrollment Form sa loob.

5. Ang iyong Resibo ng Tuition Fee at Account Card ay ipapadala sa iyong Personal Facebook Account, isang linggo matapos makumpleto ang paraan ng pagpapatala. Makakatanggap ka ng text upang ipabatid sa iyo na ikaw ay Tanggap na at Opisyal ng naka- Enroll sa ACTS Computer College.

Para po sa iba pang mga katanungan, puwede po kayong makipag-ugnayan sa Messenger ng ACTS Fanpage o sa mga Cell No. na ito:
Mobile No: Smart - 09988526488 : Globe - 09178673073

Maraming salamat po, manatili po tayong ligtas at GOD bless po.
Your EDUCATION is your LIFE, Guard it well (Proverbs 4:13b)
Thank you for your usual cooperation.
Your Success is our Goal!
Keep Safe and GOD bless us all!
Your EDUCATION is your LIFE, Guard it well (Proverbs 4:13b)